Temaer vi underviser i

ACADEMY A handler ikke om at tilføre dig ny viden, men åbne til den visdom du allerede har i dig. Du har nemlig – uden du måske ved det – alle svar i dig allerede. Gennem tiden har du blot glemt, fortrængt og undertrykt dine egne intuitive svar, og lyttet mere til andres råd og sandheder. Hvis du er som de fleste, har du med tiden glemt hvem du oprigtigt er – bag fasaden og glemt, hvordan du selv ønsker at leve. Heldigvis er der ikke så langt tilbage til, den du er.  

På vores forskellige aftener, forløb og camps får du mulighed for at undersøge hvem du er, hvordan dit autentiske udtryk er og hvad DU vil med dit liv.  

autentisk.
indre svar.
retning.

Emner, vi har på agendaen under gruppeforløb, camps og aftener er bla:

 

Emner vi bl.a. undersøger:

Konsekvenser ved at være ung i en heftig transformationstid, identitet, mindset, bevidsthed/underbevidsthed, kropslig intelligens, følelser og følelsesmæssig intelligens, mental styrke, skyggesider, autenticitet, frygt, tillid, mod, coping-strategier, personlige styrker, potentiale, sårbarhed, selvværd, selvtillid, værdier, empati, behov, grænser, grounding, mindful living, nærvær, naturens kraft, fordybelse, selvomsorg, personligt lederskab, ansvarlighed, relationer, kunsten at træffe bevidste valg, intuition og indre kompas, retning og evne til at være skaber af eget liv, drømme og visioner.

 

Identitet

Hvem er jeg? er et spørgsmål, vi kan stille os selv gennem hele livet. Et spørgsmål der ikke kun findes ÉT svar på men måske mange – afhængigt af hvilken linse vi kigger igennem. Når vi får indsigt i den måde, vi psykologisk fungerer og bliver nysgerrige på, hvorfor vi optræder og reagerer, som vi gør – mentalt og følelsesmæssigt – begynder vi at finde omsorg og accept med den, vi er – og tilbydes nye valg. Vi får et nyt niveau af frihed til rådighed. Vi kan begynde at acceptere det, der både er en foranderlig del af os – og dét, der er uforanderligt i os. Vi får en større bevidsthed om hvad det vil sige at være menneske, så vi både kan slutte fred med dele af os selv men også aktivt og ansvarligt arbejde på at styrke sider i os selv, vi ønsker at bruge i livet.

 

Den personlige historie

Hvilken historie fortæller du om dig selv? Vi er alle forskellige mennesker med hver vores fortid, personlige livshistorie der indeholder styrke og svagheder, vi har forskellige ting der motiverer os og som er vigtige for os. Og vi har alle dele af os selv, vi gemmer på. Du får lov til at arbejde med din personlige livshistorie og dine overbevisninger, så de styrker din selvopfattelse.

 

Mental robusthed

Hvordan bliver jeg mentalt stærk? Hvad betyder det overhovedet? Tanker er – tanker. Og vi behøver ikke hverken stole på dem eller følge dem. Men mange af os ved ikke, hvordan vi skal arbejde bevidst med vores tankesæt endsige arbejde med at styrke os selv mentalt. Vi kigger på veje til at arbejde med vores tanker og opbygge robusthed, så vi kan blive både mentalt og fysisk sund. Du lærer hvad der skal til for at ændre adfærd – og undgå uhensigtsmæssige mønstre og valg. Du lærer redskaber til at navigere gennem pressede perioder i dit liv med klarhed og styrke, så du ikke væltes omkuld men i stedet styrkes af dem.

 

Følelsesmæssig intelligens

Er du i kontakt med og forstår du dine følelser? Mange er bange for deres følelser, lukker ned for dem og tør ikke vise dem for andre, af frygt. Men dine følelser indeholder et stærkt sprog, der kan vælte dig omkuld i livet – eller åbne døren til mere nærhed med dig selv og dine relationer. Dine følelser er afgørende for livsoplevelse, din adfærd og dine reaktioner. Jo mere du er bevidst om hvilke følelser der styrer dig, jo letter har du ved at lære at bruge din emotionelle intelligens – intelligent.

 

selvværd og selvfølelse

Hvordan har du det med dig selv? arbejder du med at skabe en bæredygtig selvfølelse. Du opdager dine talenter, aktivere dine styrker og lærer at arbejde bevidst med det, du umiddelbart definerer som dine svagheder. Du lærer at stå ved den du er. Og forstå den kæmpe værdi, der ligger i at være netop DIG. Det er jo ikke en fejl, at netop du kom til verden som den du er – vel? Du er præcis som du skal være.

 

Dine værdier og motivation

Hvad er dine værdier? Du bliver klogere på dine værdier og dine livsstrategier. Ubevidst styres vores adfærd og valg af det, vi synes er vigtigst. Nogen værdier har vi dog ubevidst taget til os – fra vores opdragelse, fra venner og samfundet. Og det er slet ikke sikkert, de reelt afspejler den du er eller ønsker at være. Vi undersøger hvad der reelt er vigtigst for dig? Hvad du ønsker fremover skal drive dine valg, og bliver nysgerrige på, hvordan dit liv mon vil se ud, hvis du bevidst lader dine valg guide af dine egne bevidst tilvalgte værdier?

 

Bevidste valg 

Træffer du bevidste valg? Vi skal træffe valg hele tiden. Og vores valg afgør vores retning. Derfor synes mange også, det er svært at træffe valg. Reelt træffer vi mange ubevidste valg – fordi vi det meste af tiden kører på autopilot, er ubevidste om de små valg og lader os påvirke af andres holdninger og syn på os. Når vi får bevidsthed om hvem vi er, hvad vores egne værdier er og finder modet til at træffe egne bevidste valg – guided af vores eget indre kompas – begynder vi at skabe det autentiske liv – frem for at være tilskuer og medløber.

Personlig lederskab og ansvarlighed

Hvad vil det sige, at være leder af eget liv? Hvad kræver det at tage fuldt ansvar for eget liv? Og hvorfor kan det føles tungt – ansvaret. Når du begynder at tage ansvaret fuldt tilbage, får du styrke indefra. Og motivation til at handle på dine drømme. Desværre er mange af os vant til ubevidst at lægge ansvaret over til nogen andre – vores forældre, kæresten, lederen, læreren, sagsbehandleren, samfundet – og mister derved vores power – vores indbyggede krat til at skabe livet selv. Manifestere det vi drømmer om. Vi kan ikke længere skabe selv – fordi vi bliver afhængige af andre, andres støtte, andres opbakning, andres accept, andres energi. Det er ikke bæredygtigt. Tværtimod. Når du går hos ACADEMY A lærer du at tage ansvar for din egen livsoplevelsen, dine valg, din energi, dine tanker og følelser – du tager ansvaret for dit liv tilbage og sætter dig i førersædet i dit liv, frem for blot er passager på andres ture. Du begynder at træffe dine egne valg og stå ved dem.

 

Tillid

Har du en grundlæggende tillid til dig selv og fremtiden, eller er du utryg og forsøger du at kontrollere alt? Mange af os tror vi skal kontrollere alt. Vi forsøger at regne det hele ud, planlægge vores fremtid og lægge langsigtede planer. Det stresser os og forkramper egentlig vores muligheder. Hvordan kan vi leve i nuet? I tillid til at det hele ordner sig? Hvordan kan vi slippe kontrol, når vi er bange for om vi når det hele – og om vi får udnyttet alle muligheder? Og hvad gør vi, hvis vi reelt ikke stoler helt på os selv – endnu? Og hvis vi ikke stoler på os selv, kan vi så stole på andre? Kan vi så indgå i tillidsfulde relationer, hvor vi opbygger varige bånd? Det starter hjemme i dig – med en tillid til at du er okay, præcis som du er, og opdager hvad der skal til for at læne sig ind i fuld tillid, til alt og alle i livet- med en sund skepsis og skelneevne.

 

Fællesskab og Relationer  

Er det let for dig at være i dine relationer? Hvordan kan vi lære at indgå i fællesskabet, og bibeholde os selv?  Hvordan kan vi bruge andre på vores personlige rejse og lære af hinanden? Vi kigger på fællesskabet i samfundet, men også i de nære relationer. Hvordan opstår et fællesskab? En relation? Hvem tiltrækkes vi af? Hvad skal der til for at indgå i et trygt fællesskab? Hvad er fællesskabets kraft? Hvad kræver det at opbygge tillid? Hvordan trænes empati og nærvær i relationer? Hvad med grænser? Og hvorfor kan det føles så svært at sige JA og NEJ? 

 

intuition og indre kompas

Lytter du til din egen stemme og følger den – eller følger du altid andres bud på, hvad der er rigtigt for dig? Mavefornemmelse – Intuition – Indre vejleder – Indre kompas. Mange ord for det samme: Vores medfødte evne til selv at fornemme, hvad vi skal vælge og hvilken retning vi skal bevæge os på. Desværre har mange ikke trænet denne opmærksomhed, da vi er opdraget til at følge ydre autoriteter, lade andre bestemme og diktere vores muligheder. Vi er også trænet fra barnsben og skolesystem til primært at lade os styret af vores rationelle intelligens: vores tanker. Vi er ikke trænet til at mærke efter i kroppen og lytte til hjertet. Lytte til vores intuition. Men som alle ved er vores tanker ikke nødvendigvis på rette spor eller vores egen bedste ven. Vi har brug for at lære at lytte til alle vores intelligenser og lære alle kan lære det – også dig. Når du har fat i denne indre vejleder, bliver livet pludselig sjovt. Og magisk. Og du kan leve indefra ud, i stedet for lade dig styre udefra.

 

Visioner, drømme og handling

Hvad drømmer du om? Og handler du på drømmene? Eller gør de dig mere frustrerede end godt er? Du skaber dit liv hele tiden med de valg du træffer. Jo mere bevidst du er, jo mere kan du bevidst skabe dit liv ved at forfølge muligheder der kommer forbi dig. Men vidste du godt, at du reelt kan bruge dine drømme, din forestillingsevne og din intuition til at udleve og skabe det liv, du drømmer om? Dit autentiske liv – der tilgodeser både dine behov og opfylder drømme? Hos ACADEMY A kigger du på dine livs-visioner, drømme og udfordres til at tage aktiv stilling til dem, og adskille hvad der reelle drømme og hvad der ikke er (fif: mange af os lever andres overførte drømme ud, som ikke gør os glade eller opfyldte i længden. So sad)

Vores Nyhedsbrev