Mission & Vision

Vi vil bidrage og gøre en forskel

EN NY MÅDE AT VÆRE MENNESKE PÅ

“Be the change you want to se in the world”

Tiden kalder på forandring – og vi tror på, den må starte indefra i den enkelte. Vi har brug for en ny måde at være menneske på, en ny måde at gå til hinanden på, et mere bæredygtigt mindset der er båret af næstekærlige værdier og en dyb kontakt til både vor menneskelighed og åndelighed.

Vi ønsker med ACADEMY A at fremme autentisk adfærd, indre styrke og personligt lederskab, så den enkelte kan og tør bidrage bevidst med sig selv til fællesskabet – og her opdage den dybtgående værdifuldhed og ansvarlighed, der ligger gemt her. 

Bevidst. Bidrag.
Mening.

 

Vores mission

Vi vil fremme autentisk adfærd, indre styrke, personligt lederskab og fællesskabsfølelsen blandt unge. Vi vil inspirere dem til en ny måde at leve på som mennesker, så de kan forblive indre bæredygtige i et hastigt foranderligt samfund. 

 

Vores vision

Vi vision er, at alle unge i Danmark skal gennemgå en obligatorisk uddannelse, hvor de lærer at leve autentisk,  tage lederskab i eget liv, bidrage til fællesskabet med den de er og lærer konkrete redskaber til at forblive indre bæredygtig i en hastig foranderlig verden.

 

Vi drømmer stort

I ACADEMY A drømmer vi stort.

Vi drømmer om en verden, hvor næstekærlighed er det styrende menneskesyn, hvor vi passer på hinanden, hjælper og inspirerer hinanden og vælger livets muligheder til, til gavn for den enkelte og helheden.

Vi drømmer om at alle mennesker er autentiske,, hvor de tager personligt ansvar og lederskab i og for eget liv – og bidrager positivt til fællesskabet, med den de er.

Vi drømmer om en verden, hvor alle føler sig trygge i fællesskabet og accepteret som den de er.

Vi drømmer om en verden, hvor alle mennesker er i kontakt med sig selv – med krop, hjerte og ånd -hvor de er mentalt stærke og emotionelt intelligente, så de kan tage ansvar for egen væren og adfærd, fra et bevidst vågent sted.

Vi drømmer om, at alle unge lærer, hvad der skal til for at leve autentisk, hvad der skal til for at få mental og emotionel styrke, hvordan man tager personligt lederskab i eget liv og hvordan man indgår og bidrager bevidst i fællesskaber, til gavn for en selv og helheden.

Vi er der ikke helt i skolesystemet endnu, derfor starter vi selv.

Vores bidrag til denne verden er ACADEMY A

ACADEMY A er vores bidrag til den fremtid, vi drømmer om at være en del af.

Vi tilbyder med ACADEMY A unge mennesker alder 18 – 25 år et fysisk sted, hvor de kan møde ligesindede og har rum til at tale om, hvordan det er at være ung i en brydningstid. Et sted hvor de kan udvikle sig, spejle sig i andre og blive udfordret. Et sted, der samarbejder med omverdenen, bidrager til og påvirker samfundet i en retning, hvor de unges stemme også bliver hørt.

Vi er gået i gang. Vores gruppeforløb, outdoor camps og temaaftener er alle initiativer, der støtter op om vores vision og mission. Et skridt af gangen.

På vores blog og under kalenderen kan du følge med i ACADEMY A udviklingen, og på vores sociale medier vil vi løbende lancere nye tiltag og tilbud.

Vi håber du har lyst til at være med.

Du kan læse mere om dine muligheder for at komme med i ACADEMY A – klik her

Vores Nyhedsbrev