Fællesskab & bidrag

vil du være del af noget større end dig selv?

Vi tror på, at fællesskabet bliver et af de vigtigste redskaber vi har i fremtiden for at forblive indre bæredygtige og holde fast i os selv, trods ydre forandringsprocesser.

ACADEMY A er for dig, der ønsker et bevidst fællesskab – et fællesskab, der ønsker at fremme de autentiske samtaler, refleksion og medmenneskelighed. Et frirum og et åndehul, der inviterer til fordybelse og opdagelse. nærvær og samvær.

Fællesskab.
ReLationer.
venskaber.

Vil du være en del af noget større end dig selv?

I en verden hvor vi alle har travlt, hvor vi hver især er optaget af vores individuelle mål og hverdagsopgaver, kan savnet efter at være del af noget blive stort. Det kender vi alt til.

Du er måske omringet af mennesker dagen lang, men føler reelt ikke at du er helt dig selv sammen med dem. Du føler måske ikke, du bliver set som den du virkelig er, eller har fundet ligesindede der tænker og er, som du. Den følelse er ‘normal’ i den tid vi lever i. Af mange årsager. Men det gør det hverken sundt eller rart at mærke.

 

 

FÆLLESSKABETS KRAFT

Vi tror på, at fællesskabet er vigtigt for os mennesker og har en indbygget kraft i sig, som ikke kan måles og vejes umiddelbart.

Vi mennesker er skabt til fællesskab. Vi er flokdyr. Vi har brug for hinanden, for at føle os connected – med os selv, hinanden, den klode vi bror på og det større hele. Vores overlevelse historisk set har været afhængig af, at vi er del af fællesskab.

Gennem tiden er vores fællesskabsbegreb dog blevet ændret og mange føler sig rodløse: Hvor hører jeg reelt til? Hvem er min ‘tribe’? Hos hvem er jeg tryg og accepteret for dén jeg er? Hvorfor er det svært at føle sig forbundet?

Når vi indgår i et fællesskab med andre, der er nysgerrige på verden som vi, åbner et rum sig for potentiel tillid og samhørighed. For livsmening og livskvalitet. Afgørende faktorer for at være indre bæredygtig og fysisk/mental sund.

Hos ACADEMY A tror vi på, at der er plads til og brug for alle – selvom vi alle er forskellige. Vi er ikke ens. Og det skal vi heller ikke være. Vi skal kunne acceptere vores forskelligheder – acceptere den VI selv er, og bidrage med den vi er – autentisk. Så giver livet mening.

Hos ACADEMY A ser vi fællesskabet som en vej til selvindsigt men også som et udvidet rum til fordybelse, til spejling og træning i at møde op autentisk i verden, præcis som dén vi er.

Hvis du har lyst til at være en del et udviklende styrkende og bevidst fællesskab, så kom med – mød op på vores aftener, forløb og camps, følg vores insta profil, hold øje med tiltag vi udbyder:
Kom og vær med, der er også plads til dig!

Du kan læse om vores forløb og camps – klik her

The power of a community has to be explored. The wisdom of a crowd is considerably greater than any one person working alone. Our divergent world views and lenses mean that we all approach the exact same problem slightly different. Being in a community gives motivation, support and offers collaboration on goals – and they push themselves a little bit further than they might have done on their own.

Vishen Lakhiani

Founder of Mindvalley

Vores Nyhedsbrev